15
1
7048
1400/06/09
توافقنامه فی مابین شهرداری، آقای محمد نجفی و خانم فاطمه عسگریان
نامه شماره 8404 مورخ 19/05/1400 شهرداری در خصوص توافقنامه شماره 5198/7 مورخ 31/6/1377 فی مابین شهرداری، آقای محمد نجفی و خانم فاطمه عسگریان بابت 46 متر مربع از مساحت ملک نامبردگان در طرح تعریض خیابان کارگر قرار گرفته شهرداری نسبت به اعطای مقدار 70 متر مربع پروانه تجاری در باقیمانده پلاک بابت تعریض انجام شده برای نامبردگان اقدام نماید در جلسه شورای شهر قرائت و پس از بحث و بررسی به استناد بند 23 ماده 80 وظایف شورای اسلامی با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 80 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 79 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 78 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۴
جلسه: 77 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۲
جلسه: 76 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۱
جلسه: 75 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷
جلسه: 74 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۱
جلسه: 73 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۵
جلسه: 72 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۴
جلسه: 71 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱
جلسه: 70 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان