15
4
8089
1400/06/09
سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی
نامه شماره 9089 مورخ1400/06/03 شهرداری در خصوص واگذاری خدمات مشروحه لیست پیوست به سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی به صورت حجمی در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت ،و پس از بحث و بررسی عقد قرار داد از تاریخ 1/7/1400 لغایت 1/7/1401 به مدت یکسال شمسی که اعتبار مورد نیاز قرارداد منعقده از محل بودجه مصوب سال 1400 تامین گردیده و اعتبار مورد نیاز جهت سال 1401 نیز در بودجه پیشنهادی سال مذکور پیش بینی خواهد شد و پرداخت مبلغ فوق از محل اعتبارات مأموریت2 برنامه 201 خدمت نگهداری فضای سبز،برنامه 203 خدمت رفت و روب شهری،خدمت جمع آوری و حمل زباله و نخاله ،مأموریت5 برنامه 503 خدمات واگذاری خدمات موتوری ،کارخانه آسفالت و... بودجه سال1400 به استناد بند 8 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت .

آخرین مصوبات

جلسه: 80 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 79 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۵
جلسه: 78 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۴
جلسه: 77 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۲
جلسه: 76 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۱
جلسه: 75 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷
جلسه: 74 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۱
جلسه: 73 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۵
جلسه: 72 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۴
جلسه: 71 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱
جلسه: 70 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان