18
1
9057
1400/06/20
تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری دلیجان
نامه شماره 9057 مورخ 02/06/1400 شهرداری در خصوص تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری دلیجان با توجهبه اینکه تفریغ بودجه سال 1399شهرداری طی نامه شماره 3288 مورخ 30/02/1400 در موعد مقرر به شورای اسلامی شهر دلیجان ارسال شده است اما شورای وقت با عنایت به نامه شماره 100292/1400/89 مورخ 19/04/1400 دفتر امور شهری و شوراها مبنی بر تصویب بودجه سال 99 شهرداری با مطمح نظر قرار دادن گزارش حسابرسی، به دلیل عدم ارسال گزارش حسابرسی، تفریغ بودجه را بررسی ننموده است لذا پس از پیگیری های این شورا با ارائه گزارش حسابرسی توسط شرکت مذکور در تاریخ 13/06/1400 و به استناد بند 12 ماده 80 وظايف شوراي اسلامي شهرتفریغ بودجه سال 1399 شهرداری دلیجان مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 115 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۵
جلسه: 114 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۵
جلسه: 113 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲
جلسه: 112 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱
جلسه: 112 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱
جلسه: 111 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۰
جلسه: 110 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۰
جلسه: 108 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۳
جلسه: 107 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲
جلسه: 105 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان