71
1
1512
1401/02/01
مساعدت مالی به خانم کبری کریمی والده توانخواه خانم معصومه خلیلی
نامه شماره 1512 مورخ 1401.01.30 شهرداری در خواست خانم کبری کریمی والده توانخواه خانم معصومه خلیلی از طرف اداره بهزیستی شهرستان دلیحان در خصوص مساعدت مالی به ایشان، لذا شهرداری در نظر دارد به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و بند 1-3-4 شیوه نامه کمک های بلاعوض شهرداری نسبت مساعدت به نامبرده تا سقف مبلغ 20،000،000 ریال اقدام و با صدور مجوز پرداخت مبلغ فوق از محل اعتبارات کد 150302 ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر بودجه سال 1401 شهرداری در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 101 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹
جلسه: 100 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹
جلسه: 99 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۸
جلسه: 98 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۸
جلسه: 97 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۶
جلسه: 96 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۶
جلسه: 95 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۳
جلسه: 94 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۳
جلسه: 93 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۱
جلسه: 92 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۱
جلسه: 91 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۱۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان