80
1
2522
1401/02/25
درخصوص افزایش بهای خدمات سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی
نامه شماره 2522 مورخ 1401.02.17 شهرداری دلیجان به پیوست نامه شماره 1658/45 مورخ 1401,02,11 سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی درخصوص افزایش بهای خدمات موضوع قرارداد شماره 11322 مورخ 1400,06,31 و با صدور مجوز لازم درخصوص اعمال لیست 24 گانه الحاقیه قرارداد واگذاری خدمات شهری دلیجان از فروردین تا شهریور سال 1401 ،که اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مبالغ موضوع قرارداد
فوق الذکر به شرح ذیل میباشد:
1.ماموریت 2 برنامه 201 خدمت نگهداری فضای سبز
2.ماموریت 2 برنامه 203 خدمت جمع آوری و حمل زباله و نخاله
3.ماموریت 2 برنامه 203 خدمت بازیافت پسماندهای شهری
4.ماموریت 5 برنامه 503 خدمت واگذاری خدمات موتوری-کارخانه آسفالت و...
در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 101 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹
جلسه: 100 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹
جلسه: 99 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۸
جلسه: 98 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۸
جلسه: 97 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۶
جلسه: 96 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۶
جلسه: 95 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۳
جلسه: 94 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۳
جلسه: 93 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۱
جلسه: 92 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۱
جلسه: 91 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۱۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان