105
3
6508
1401/04/11
انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری دلیجان و اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی درخصوص تحویل قیر رایگان
نامه شماره 6508 مورخ 1401.04.05 شهرداری با عنایت به انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین این شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی درخصوص تحویل 50 تن قیر رایگان به شهرداری و تسلیم یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1.842.950.000 ریال به اداره کل راه و شهرسازی،این شهرداری در نظر دارد نسبت به تمدید ضمانتنامه مذکور به مدت یکسال اقدام نماید،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد ماده 80 بند 14 وظایف شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 128 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۵
جلسه: 127 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۳
جلسه: 126 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۲
جلسه: 125 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۳۰
جلسه: 124 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۹
جلسه: 123 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۵
جلسه: 122 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۴
جلسه: 121 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۴
جلسه: 120 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۹
جلسه: 119 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۵
جلسه: 119 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۵


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان