108
1
6907
1401/04/13
توافقنامه فی مابین شهرداری و آقای خسرو ابوالقاسمی
نامه شماره 6907 مورخ 1401.04.11 به پیوست توافقنامه شماره 6888 مورخ 1401.04.11 تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای خسرو ابوالقاسمی متقاضی خرید جوی متروک قدیمی،درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 230 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۲۸
جلسه: 230 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۲۸
جلسه: 229 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۲۶
جلسه: 228 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۹
جلسه: 227 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۹
جلسه: 227 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۹
جلسه: 226 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۴
جلسه: 226 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۴
جلسه: 226 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۴
جلسه: 225 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۱۳
جلسه: 224 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۲۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان