110
1
7374
1401/04/20
توافقنامه فی مابین شهرداری و آقای محمد حسنی وکیل رسمی آقای محمد حسین دلاوری
نامه شماره 7374 مورخ 1401.04.18 تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای محمد حسنی وکیل رسمی محمد حسین دلاوری مالک شش دانگ یک قطعه زمین محصور مورد پلاک ثبتی 4200/806 واقع در بلوار شهید اردهال ،موضوع درخواست مالک جهت تقکیک ملک مذکور به چهار قطعه به استحضار می رساند با عنایت به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری در حین تقاضای تقکیک اراضی بالای 500 متر مربع شهرداری میتواند تا سقف 25 %از اراضی مذکور بابت سهم سرانه خدمات عمومی و تا سقف 25% نیز بابت سرانه معابر و شوارع از مالکین پلاک مطالبه نماید که در مفاد توافقنامه مذکور این شهرداری به لحاظ دریافت ارزش روز مقدار 16/77% از مساحت زمین مورد پلاک فوق بابت سرانه خدمات عمومی با عنایت به اخذ نظریه کارشناسان محترم دادگستری و 23/11% نیز بابت سرانه شبکه معابر و شوارع همسان با سایر مالکین مجاور که از سنوات قبل با آنان توافقنامه تنظیم گردیده اقدام نموده، در ضمن تصویب توافقنامه براساس مستندات به پیوست جهت ارسال به کمیته تطبیق ضمیمه می گردد،درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 128 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۵
جلسه: 127 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۳
جلسه: 126 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۲
جلسه: 125 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۳۰
جلسه: 124 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۹
جلسه: 123 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۵
جلسه: 122 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۴
جلسه: 121 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۴
جلسه: 120 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۹
جلسه: 119 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۵
جلسه: 119 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۵


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان