122
1
9606
1401/05/24
مساعدت مالی
نامه شماره 9606 مورخ 1401.05.18 شهرداری به پیوست تصویر نامه شماره 9572 مورخ 1401.05.18 اسماعیل حاجی قاسمی درخصوص عدم توانایی مالی پرداخت هزینه کفن و دفن مرحوم نگار باقری که شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت جهت پرداخت هزینه کفن و دفن تا سقف مبلغ 23،000،000 ریال اقدام نماید و نسبت به صدور مجوز پرداخت مبلغ مذکور از محل ردیف 150302 ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر بودجه سال 1401 شهرداری به نامبرده اقدام لازم را مبذول فرمایند،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 151 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۷
جلسه: 150 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 150 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 149 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 148 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰
جلسه: 147 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۹
جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان