124
1
10112
1401/05/29
مساعدت مالی
نامه شماره 10112 مورخ 1401.05.25 شهرداری به پیوست تصویرنامه شماره 9796 مورخ 1401.05.22 آقای سعیدیان منضم به نامه شماره 765/6/6/30/01 مورخ 1401،5،22 اداره بهزیستی شهرستان دلیجان درخصوص عدم توانایی مالی پرداخت هزینه کفن و دفن مرحوم احمد امیری با توجه به اینکه این شهرداری در نظر دارد نسبت به مساعدت جهت پرداخت هزینه کفن و دفن تا سقف مبلغ 23،000،000 ریال با صدور مجوز پرداخت مبلغ مذکور از محل ردیف 150302 ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر بودجه سال 1401 شهرداری به نامبرده اقدام نماید،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 151 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۷
جلسه: 150 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 150 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 149 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 148 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰
جلسه: 147 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۹
جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان