125
1
1
1401/05/30
معرفی شهردار دلیجان
پس از بررسی های به عمل آمده و تبادل نظر توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر انتخاب شهردار و بر اساس بند یک ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 و اصلاحات بعدی جناب آقای سام امین صالحی با مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری ، کارمند رسمی شهرداری ساوه و مدیر عامل سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری ساوه و با نظر به اینکه ایشان دارای شرایط احراز تصدی پست شهردار مصوب 18/06/1377 می باشند ، با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری به عنوان شهردار دلیجان انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 151 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۷
جلسه: 150 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 150 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 149 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 148 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰
جلسه: 147 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۹
جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان