126
1
9921
1401/06/02
توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای سید محمد پیغمبرزاده
نامه شماره 9921 مورخ 1401.05.23 شهرداری به پیوست تصویر توافقنامه شماره 24090 تنظیمی فی مابین شهرداری آقای سید محمد پیغمبرزاده وکیل رسمی وراث سید هادی پیغمبرزاده مالک یک قطعه زمین با کاربری مسکونی مورد پلاک ثبتی 552/4188 نظر به اینکه مفاد توافقنامه در تاریخ 1401,02,31 منقضی گردیده و مجوز اجرای توافقنامه طی نامه شماره 1471/4/01 مورخ 1401,04,12 از طریق آن شورا به شهرداری ابلاغ گردیده، شهرداری در نظر دارد تا مهلت اجرای توافقنامه مذکور را تا تاریخ 1401,07,15 تمدید نماید، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 151 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۷
جلسه: 150 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 150 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 149 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 148 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰
جلسه: 147 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۹
جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان