144
2
15883
1401/08/22
واگذاری 11 واحد تجاری واقع در بلوار شهیدان کاظم زاده و برپایی روز بازار
نامه شماره 15882 مورخ 1401.08.10 در خصوص واگذاری 11 واحد تجاری واقع در بلوار شهیدان کاظم زاده و با عنایت به اینکه یکی از نیازهای شهر دلیجان برپایی بازار روز بوده و در این خصوص متقاضیان متعددی به شهرداری مراجعه می نمایند، این شهرداری در نظر دارد نسبت به تغییر بهره برداری ملک واقع در بلوار شهیدان کاظم زاده از بازارچه میوه و تره بار به بازار روز شامل صنوف میوه ، تره بار ، پروتئین ، خشکبار و ... به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی و براساس قیمت پایه کارشناسی اقدام و با استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به صدور مجوز لازم در این خصوص اقدام فرمایند، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 145 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۳
جلسه: 144 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۲
جلسه: 144 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۲
جلسه: 143 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۱۸
جلسه: 140 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۱۰
جلسه: 139 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۹
جلسه: 138 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان