145
1
16475
1401/08/23
پرداخت کرایه عزیمت شهروندان جهت شرکت مراسم ارتحال امام خمینی(ره) و سفر استانی ریاست جمهور محترم به استان مرکزی
نامه شماره 16475 مورخ 1401.08.19 شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت کرایه عزیمت شهروندان جهت شرکت در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) و اعزام نیرو به منظور سفر استانی ریاست جمهور محترم به استان مرکزی اقدام و نسبت به صدور مجوز لازم در جهت پرداخت از اعتبارات ردیف 121404 بودجه سال 1401 اقدام لازم مبذول فرمایند، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 145 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۳
جلسه: 144 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۲
جلسه: 144 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۲
جلسه: 143 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۱۸
جلسه: 140 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۱۰
جلسه: 139 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۹
جلسه: 138 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان