146
4
16746
1401/08/24
در خصوص برآورد تقریبی دیوار کشی و محصور نمودن پارک بانوان
نامه شماره 16746 مورخ 1401.08.23 در خصوص احداث پارک بانوان در ضلع جنوبی پارک الغدیر و محصور نمودن و دیوار کشی آن با دیوار پیش ساخته بتنی با برآورد تقریبی به طول دیوار کشی 800 و مساحت حدودی (به ارتفاع 3 متر) 2400 متر مربع و هزینه تقریبی هر متر مربع دیوار پیش ساخته 8،000،000 ریال و با مجموع هزینه 19،200،000،000 ریال و با ردیف بودجه ای سال 1401 ماموریت دو طرح طراحی و احداث فضای سبز منطقه ای _ پروژه احداث پارک بانوان حضورتان ارسال می گردد، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 151 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۷
جلسه: 150 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 150 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 149 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 148 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰
جلسه: 147 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۹
جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان