216
3
10008
1402/04/26
مساعدت با هیئت تکواندو
نامه شماره 1402،32،10008 مورخ 1402,04,25 شهرداری دلیجان پیرو نامه شماره 28961 مورخ 25/12/1401 و بازگشت به نامه شماره 34/1/02 مورخ 07/01/1402 شورای اسلامی شهر دلیجان درخصوص مساعدت با هیئت تکواندو ، با توجه به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به تامین بخشی از هزینه خرید سیستم الکترونیک داوری تا سقف مبلغ 50،000،000 ریال مساعدت نماید و به استناد بند 4-2 شیوه نامه کمک های بلاعوض شهرداری و با صدور مجوز پرداخت تا سقف مبلغ 50،000،000 ریال از محل اعتبارات ردیف 150304 هدایا و پرداخت های تشویقی از بودجه سال 1402 اقدام نمایند، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان