219
1
219
1402/05/14
انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر دلیجان
به استناد نامه شماره 89،1402،9793 مورخ 1402،05،01 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری مرکزی با موضوع رعایت ضوابط و مقررات قانونی با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه انتخاب هیات رئیسه در این خصوص جلسه برگزار و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید :

آقای احمد محمدی با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان
آقای غلامعلی زمانی زاده با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان
آقای حمید رضا یوسفی با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان خرانه دار شورای اسلامی شهر دلیجان
آقای مجید مراد خانی با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان منشی اول شورای اسلامی شهر دلیجان
آقای علی صفری با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان منشی دوم شورای اسلامی شهر دلیجان

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان