223
1
11665
1402/05/25
توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای سید مرتضی رضایی و شرکاء
نامه شماره 1402،11،11665 مورخ 1402.05،16 بپیوست توافقنامه آقای سید مرتضی رضایی و شرکاء به شماره 1402،31،11648 مورخ 1402،05،16 تنظیمی فی مابین شهرداری و مالکین ششدانگ 2656 و 2657 و 1554و 3150 و 2697 و 2698 و 2699 و 2700 و 2701 و 2702 فرعی از 4197 اصلی که سابقاً در اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت قسمت عمده از مساحت پلاک قبلی 4197،953 در احداث بلوار 35 متری شورا قرار گرفته و تاکنون تعهدات شهرداری در قبال نامبردگان اجرایی نگردیده ، درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان