224
1
12717
1402/05/29
مساعدت مالی
نامه شماره 1402،32،12717 مورخ 1402.05،25 شهرداری دلیجان به پیوست درخواست شماره 12447 مورخ 23/5/1402 خانم ساره باقری منضم به تصویر نامه شماره 1142600/1 مورخ 24/5/1402 کمیته امداد امام خمینی(ره) و با توجه به عدم توانایی مالی ساره باقری نسبت به مساعدت مالی تا سقف مبلغ 180،000،000 ریال به نامبرده اقدام و با صدور مجوز لازم جهت پرداخت مبلغ فوق از محل اعتبارات ردیف 150302 بودجه سال 1402 شهردار اقدام نمایند در ضمن ماذا مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1402 پایدار خواهد شد،درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مقرر شد تا سقف 50،000،000 ریال مساعدت گردد ، مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان