226
1
14245
1402/06/14
در خصوص خرید دوربین و تجهیزات
نامه شماره 1402،32،14245 مورخ 1402.06،12 شهرداری دلیجان در نظر دارد به منظور تکمیل دوربین های پایش شهری نسبت به خرید دوربین و تجهیزات مربوطه تا سقف مبلغ 10،000،000،000 ریال اقدام و با صدور مجوز لازم جهت تامین مبلغ فوق از محل اعتبارات ردیف ماموریت 5 برنامه 501 پروژه خرید و بروز رسانی دوربین های واحدهای مختلف شهرداری ردیف 5010102 بودجه سال 1402 شهرداری دلیجان اقدام و در ضمن مازاد مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1402 پایدار خواهد شد ، درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان