226
2
14215
1402/06/14
توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای سید مهدی جلالی فرزند سید علی
نامه شماره 1402،11،14215 مورخ 1402.06،12 شهرداری دلیجان به پیوست توافقنامه شماره 1402،31،14180 مورخ 1402،6،12 تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای سید مهدی جلالی فرزند سید علی مالک ششدانگ یکباب عرصه و اعیان مورد پلاک 4188،2861 واقع در خیابان شهید با هنر انتهای کوچه صحرا که مشرف به ملک شهرداری قرار خواهد گرفت و این شهرداری متقاضی خرید و تملک آن به منظور تجمیع به زمین شهرداری مورد پلاک ثبتی 4188،2616 می باشد، درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان