229
1
14843
1402/06/26
خرید المان پرستار جهت نصب در میدان پرستار
نامه شماره 1402،32،14843 مورخ 1402.06،20 شهرداری دلیجان در نظر دارد نسبت به خرید المان پرستار جهت نصب در میدان پرستار روبروی بیمارستان اقدام نماید و به استناد بند ح ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها و با صدور مجوز ترک تشریفات خرید المان به شرح پیش فاکتور از خانه هنر کمیا تا سقف مبلغ 1،250،000،000 ریال از اعتبارات ماموریت 1 برنامه زیبا سازی شهری ردیف 1030401 پروژه تجهیز مبلمان شهری بودجه سال 1402 اقدام فرمایند و در ضمن مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1402 پایدار خواهد شد ، درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان