230
1
14243
1402/06/28
هزینه خرید تجهیزات فیبر نوری
نامه شماره 1402،32،14243 مورخ 1402.06،12 شهرداری دلیجان درخصوص هزینه خرید تجهیزات فیبر نوری جهت شبکه دوربین های سطح شهر از شرکت مخابرات تا سقف مبلغ 18،504،900،000 ریال به شرح جدول پیوست اقدام نماید و با صدور مجوز خرید از اعتبارات ماموریت 5 برنامه 501 پروژه خرید و بروز رسانی دوربین های واحد مختلف شهرداری ردیف 5010102 بودجه سال 1402 اقدام لازم مبذول فرمایند و در ضمن مازاد مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1402 پایدار خواهد شد،درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان