236
1
18967
1402/08/08
درخواست شرکت تعاوني تاکسيراني دليجان
نامه شماره 18967/11/1402 مورخ 1402.08.01 درخواست شرکت تعاوني تاکسيراني دليجان مبني بر واگذاري يک باب مغازه اين شهرداري واقع در مجتمع تجاري خيابان جانبازان واحد شماره 6 به مساحت 25 متر مربع به صورت استيجاري و بدون دريافت هيچگونه وجهي به مدت يکسال به شرکت تعاوني تاکسيراني دليجان با نمايندگي آقاي رحمان اصغري اقدام نمايد،درجلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه و صلاح شهرداری مورد تصويب واقع گرديد.

آخرین مصوبات

جلسه: 267 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 266 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 265 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 264 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 262 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان