236
2
19433
1402/08/08
درخواست خانم نرگس خاتون حيدري
نامه شماره 1402،32،19433 مورخ 1402.08.06 درخواست خانم نرگس خاتون حيدري در خصوص عدم استطاعت مالي نامبرده، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت تا سقف مبلغ 50،000،000 ريال به نامبرده و با صدور مجوز لازم جهت تامين مبلغ فوق از اعتبارات رديف 150302 بودجه سال 1402 اقدام و مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1402 پايدار خواهد شد،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب واقع گردید.

آخرین مصوبات

جلسه: 267 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 266 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 265 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 264 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 262 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان