239
2
20426
1402/08/22
درخواست مساعدت جهت خرید لوازم التحریر دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی
نامه شماره 1402،32،20426 مورخ 1402.08.16 شهرداري به پيوست درخواست انجمن معلولين تنخواه دليجان جهت خريد لوازم التحرير دانش آموزان تحت پوشش بهزيستي، شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت تا سقف مبلغ 75،000،000 ريال به انجمن مذکور و با صدور مجوز لازم جهت تامين مبلغ فوق از اعتبارات رديف 150204 کمک به سازمانهاي مردم نهاد بودجه سال 1402 اقدام نمايند، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصويب واقع گرديد.

آخرین مصوبات

جلسه: 267 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 266 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 265 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 264 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 262 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان